Phone

+123-456-7890

Email

[email protected]

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

Najważniejszym dla pracowników i pracodawców dokumentem jest kodeks pracy. W tym dokumencie są spisane wszystkie zasady które dotyczą sposobów zatrudniania, wynagrodzeń, urlopów oraz pozostałych spraw dotyczących pracy. W spornych sytuacjach, gdy dochodzi do konfliktu pomiędzy pracodawcą a pracownikami, kodeks pracy stanowi źródło odniesienia w takiej sytuacji.

Recommended Articles