ZARZĄD OSP

Zarząd OSP Lądek;

 • Eugeniusz Wrzesiński – Prezes
 • Sławomir Kaczorkiewicz – Wiceprezes
 • Jerzy Parus – Wiceprezes Naczelnik
 • Marcin Maćkowski – Zastępca Naczelnika
 • Sebastian Woźniak – Skarbnik
 • Adam Szygenda – Sekretarz
 • Andrzej Orchowski – Gospodarz
 • Zbigniew Grzybowski – członek Zarządu
 • Jerzy Orchowski – członek Zarządu – odpowiedzialny za pracę z młodzieżą

Komisja Rewizyjna;

 • Olga Warczygłowa – Przewodnicząca
 • Karolina Rewers – Zastępca Przewodniczącej
 • Bartosz Burda – Sekretarz
 • Włodzimierz Orchowski – Członek Komisji
 • Krzysztof Gauza – Członek Komisji